Programa honek Eusko Jaurlaritzako kultura ondarearen zuzendaritzaren diru-laguntza jaso du.


Programa hau software askea da. Hobetu nahi baduzu iturri kodea jaitzi dezakezu hemen Kodea

Zuzendari linguistikoa: Olatz Zuazo Azpeitia